A Mezőgazdasági Múzeum főigazgatójának igazolása Széchenyi Zsigmond nélkülözhetetlen szaktudásáról

Budapest, 1951. június 20.

Másolat

326/1951. szám

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG

Budapest, V. Deák Ferenc utca 16.

A Mezőgazdasági Múzeum 1951. évi tudományos tervében szereplő erdőgazdasági kiállítás jelenleg folyó rendezésében, valamint a múlt évben elkészült vadgazdálkodási kiállítás továbbfejlesztésében közreműködő Széchenyi Zsigmondot a Belügyminisztérium 00509. sz. végzésével a mai napon a főváros területéről kitiltotta.

Tekintettel arra, hogy a vezetésem alatt álló intézet munkájában Széchenyi Zsigmond különleges szakértelme miatt pótolhatatlan, kérem a részére kiadott végzés hatálytalanítását.

 Széchenyi Zsigmond 1947-ben a „Mállerd” kötelékében,

mint vadászati felügyelő működött. 1949-1950-ben az Erdőközpont Anatómiai Intézetének vezetője volt. 1950-ben, mint szakértő, a Természettudományi Múzeum „Afrika Állatvilága” című, zoológiai kiállítás rendezésében vett részt. 1950. év második felében a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából rendezte a Mezőgazdasági Múzeumnak jelenleg is látogatott, nagysikerű vadgazdálkodási kiállítását. 1951. év első felében az Erdőgazdasági Tudományos Intézetnek végzett vadbiológiai tudományos fordításokat. 1951. június 1-től pedig, a Földművelésügyi Minisztérium engedélye alapján, mint pótolhatatlan szakértő, ismét a Mezőgazdasági Múzeum alkalmazásában áll.

Különös szempontja Széchenyi Zsigmond foglalkoztatásának az a körülmény, hogy a legnagyobb tapasztalatú exotikus, és a legjártasabb hazai vadbiológiai és vadászati szakértő. Több tudományos expedíciót vezetett Afrika, India és Alaszka vadonságaiban. Ezen utazásairól szóló tapasztalatait 7 különböző munkában adta közre, melyek még ma is a hazai könyvpiacon szerepelnek. Expedícióiról a Természettudományi Múzeum jelenlegi „Afrika Kiállítása” is megemlékezik. A hazai szervasról 1948-ban a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából írt könyvet.

Az Afrika-kiállítás oroszlános terme

Széchenyi Zsigmond nélkülözhetetlen szaktudásáról

Széchenyi Zsigmondon kívül Kittenberger Kálmán az egyedüli, hazánkban élő exotikus vadbiológiai és vadászati szakértő, aki magas kora ellenére is, Erdészeti Tudományos Intézet Vadgazdaságtudományi Osztályának kutatója ugyan, de munkaereje már erősen csökken és így a beosztásával járómunkáján túl igénybe nem vehető.

Széchenyin és Kittenbergeren kívül a hazai vadászat ismert szakértője volt még Nadler Herbert, nyugalmazott állatkerti igazgató, aki azonban a közelmúltban elhunyt. Így tehát Széchenyinek, mint a legfiatalabb magyar vadászati zoológusnak foglalkoztatása, tudományos kádergazdálkodási szempontból is,elsőrendű szakmai érdeknek tekinthető.

Megvizsgálván Széchenyi Zsigmond politikai beállítottságát megállapítottam,

hogy az 1945. évi 1080/1945. ME sz. rendelet értelmében szabályszerűen igazolták. Megállapítottam azt is, hogy 1945. július óta a Magyar Szovjet Társaság tagja. Legjobb tudomásom szerint sem múltbeli, sem felszabadulás utáni magatartásában semmi olyan momentum nincs, mely őt a népi demokráciával szembeállítaná. Az újjáépítés érdekében rábízott munkához mindig jól viszonyult és azt a köz érdekében állandóan jól végezte el.

Fent elmondottak alapján ismételten kérem a Széchenyi Zsigmond (I. Úri u. 52.) kitelepítéséről kiadott végzés sürgős hatálytalanítását.

Kelt Budapesten, 1951. június 20.

S. Szabó Ferenc s.k.

főigazgató