Széchenyi Zsigmond arany vadászjelvényt kapott

Országos Selejt-trófea Kiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban

Nem emlékezünk arra, mikor gyűltek egybe ilyen nagy számban, az ország minden részéből, a legtávolabbi vidékekről is vadászok, vadgazdák, erdészek, mint most, erre a kiállításra. Joggal mondhatjuk: nagy, reprezentatív eseménye volt ez a kiállítás az erdőgazdaságoknak és a nagyvadas területek vadászainak. Az utóbbi két évben elejtett, mintegy 400 szarvasbika és 600 őzbak trófeái közül válogatta ki még vidéken a rendező bizottság azt a 159 selejt, 25 hibás kilövésű és 14 érmes szarvasagancsot, 208 selejt, 23 hibás kilövésű és 16 érmes őzagancsot, amelyek szép, művészi elrendezésben kerültek kiállításra a Mezőgazdasági Múzeumban.

Dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes, az Erdészeti Főigazgatóság vezetője, helyesen jellemezte a kiállítás célját és komoly tanulságát, amikor azt mondotta: míg az értékes, szabályos agancsok elbírálásakor maga a trófea kapja a díjat, az itt bemutatott selejt agancsokért a vadászt jutalmazzuk, azért a hasznos, tervszerű munkáért, amelyet az őz- és szarvasállomány javítása, színvonalának emelése érdekében végzett.

A rendezőbizottság 21 vadászt jutalmazott meg, közülük 6-an arany, tizenöten ezüstérmet kaptak és minden résztvevő megkapta a kiállítás bronzérmét. Ezenkívül az első 12 helyezettnek a MAVOSZ tiszteletdíjaként serlegeket nyújtottak át, a résztvevők között 9000 forint pénzjutalmat, 2 muflon kos, és 3 dámbika kilövésére engedélyeket osztottak szét.
Ebből az alkalomból került sor az Országos Trófea Bíráló Bizottság értékelése alapján, az 1961. évi szarvasbőgés idején elért eredményekért a Kittenberger-serleg átadására is. A serleget másodízben a pilisi erdőgazdaság visegrádi vadgazdasága nyerte el és őrzésével Dvorák Oszkár vadászati felügyelőt bízták meg.

A vadászat és vadgazdálkodás terén népgazdaságunk érdekében kifejtett becses és kiváló munkásságáért dr. Balassa Gyula miniszterhelyettes 19 vadásznak arany, (közöttük dr. Pongrácz Kálmánnak, Törők Sándornak, Széchenyi Zsigmondnak, dr. Götze Árpádnak) és 23 vadásznak ezüst vadászjelvényt nyújtott át.

Széchenyi Zsigmond arany vadászjelvényt kapott