Gróf Széchenyi Irma

Sárpentele, 1902. április 18. – Bécs,1960. január 18.

Ifjúkora

Sári megírja édesanyjának, hogy az éppen Milleschauban vendégeskedő Lilinek, hogy Ladányban Jánoska (Zichy János)  és Irma elválaszthatalanok voltak.

Széchenyi Viktor reakciója a következő: „Lili csak örvendene neki ilyen rendes embert vejéül kapni, de vajon a Zichy szülők örülnének-e, hogy fiuk egy szegény templom egerét hozná menyül, az még kérdés.”

Széchenyi Irma és Teleki Hanna kíséri Esterházy Lászlót Széchenyi Saroltával kötött esküvőjén,  1920. június 27-én.

Széchenyi Irma, ismert képzőművész

Az Ernst Múzeum Kiállításai

Gr. Batthyány Gyula, Detre Szlárd (Páris) Paizs Goebel Jenő, Gr. Széchenyi Irma és Tóth B. László festőművészek és Beck András szobrászművész együttes kiállítása

A kiállítást rendezték:

Ernst Lajos és Dr. Lázár Béla

1935. február

„Miért ment éppen Aba-Novákhoz tanulni ?

Affinitás vonzotta hozzá. Hajlama a groteszk-formákhoz, melynek Aba-Novák a mestere.

A grófnő szeme olyan, mint a görbe tükör. Jól látja az embereket, kik körülötte nyüzsögnek. de elferdítve, karakterüket kiolvassa vonásaikból, de eltorzítva. Nem csúfondároskodik, csak hahotáz, mikor leleplezi őket. Az ő karikatúrái is levetkőztetik az embert, mert egyetlen formulára vezetve vissza egy sokrétű lelket, mintegy kivonatát adja az emberi szenvedelmeknek, karaktertulajdonságuknak, a mellékest fontossá fokozva, mint a torzító tükör, s ilykép nevetségessé teszi őket. Csakhogy sose kegyetlen. Éppen azért nem sértő. Ez adja meg karikatúráinak — nőies jellegzetességét. Mint vonalának duktusa, könnyed; mint színezésének tompítottsága, halk; a grófnő karikatúrái szalonban készültek.”

Kiállított képek:


76.
Kállay Miklós 40.—
77.
Somló István 30-—
78.
Andrássy Mihály gr 40.—
79.
Gróf Berchtold Zsigmond . . . 40.—
80.
Albrecht főherceg. Magántulajdon.
81.
Bárciházi Bárczy István 40.—
81/a.
Zichy Domokos gr 40-—
82.
Harsányi Zsolt 30.—
83.
Pallavicini Györgyné őrgróf 40.—
84.
Odescalchi Miklós herceg 30.—
85.
Titkos Ilona 30.—
85/a.
Uray Tivadar 40.—
86.
Törzs Jenő 30.—
87.
Gömbös Gyula 50.—
88.
Hóman Bálint 30.—
89.
Ullman György br. 30.
90.
Székelyhidy Ferenc 30.— 

91. Beregi Oszkár 40-—
92.
Somlai Artúr 30-—
93.
Gróf Széchényi László. (Magántulajdon.)
94.
Weiss Fülöp 50
95.
Gróf Báday Gedeon 30.—
96.
Vaszary Piri . 40.—
97.
Cziráky László gr. 30.—
98.
Chorin Ferenc 50.—
99.
Imrédy Béla 30.—
100.
Herceg Odescalchi Károlyné 40.—
101.
Hunyadi József gr. Magántulajdon.
102.
Herceg Odescalchiné 30.—
103.
Br. Hatvany Lili. Magántulajdon.
104.
Teleki Gyula gr 40
105.
Beilen gr. Magántulajdon.
106.
Bajor Gizi 40.—
107.
Pálffy Ferenc grófné 30-—

„Széchenyi Irma grófnő karikaturista. Rajzai érdekesek, kedvesek. Az embereket főleg arcuk fiziognómiai eltorzításával ábrázolja, bár megjegyezhetjük,hogy ábrázolásai erősen nőiesek.

Széchenyi Irma, korának neves műlovarnője

Széchenyi Irma számos sportverseny eredményes szereplője volt, elsősorban lovas sportban tüntette ki magát.