Milleschau – (ma Milesov)

Milleschau – „Anyám leánykori otthonában – a régi osztrák családok tradicionális szokása szerint – a vadászat minden egyéb kedvelést megelőzött. Fogalommá, szinte már szertartássá tisztult, valóságos hitvallássá nemesedett. Anyám szülőháza, osztrák nagyapám otthona, ma is úgy él emlékezetemben, mint az emberi boldogság teteje, gyermekéveim mesebeli paradicsoma!”

Milleschau

„Valamikor minden nyarat ott töltöttem, kétévestől tizenhat éves koromig, az első világháború kitöréséig. Később, felnőtt éveimben is meg-megfordultam ott, de már csak ritkábban, futólagos látogatóba. Vitt az élet erre-arra, sok minden megváltozott, nemcsak az idők az emberek is. Hanem azt a szépséges Mileschaut, azt a titokzatos, szellemjárta várkastélyt ott a sziklaorom tetején meg a körülötte terpeszkedő, gyantaszagú, harangvirágos fenyveseket oly szorosan zártam gyermekszívembe, hogy képük, illatuk, varázsuk sohasem fog belőle kikopni.”

Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött…

Milleschau – kastély

„Maga az épület egy sziklára épült, elnyújtott háromszög alapú, háromemeletes, erődszerű várkastély, melynek hegyesszögű csúcsát egy rövid, keresztirányú épület toldja meg. A meredek sziklafal aljában fut a falu egyetlen utcácskája, amelynek egyik oldalát már a kastély kőkerítése szegélyezi. Az épületet körbefutó út egy kis tó mellett vezet fel a dombocska falutól távolabb  eső tetejére, oda, ahonnan a főbejárat nyílik, hogy aztán a másik oldalról megkerülve a parkkal övezett épületet, egy meredekebb szerpentinen kanyarodjon vissza önmagába, a házak közé.

A rácsos vaskapun belépve balkéz felől természetes sziklabérc magasodik, melynek kövirózsákkal benőtt  oldalán keskeny ösvény fut fel a tetején kiképzett platóra, ahol a zászlórúd áll. Erre húzták fel a piros-fehér családi zászlót, ami a gyermek Zsiga emlékezetében vígan lobog a szélben. Jobbra hosszú épület áll a kőfal mentén – a személyzet lakhelye. A kastélyig vezető út az épület előtt tágas  , hogy akár kocsival is meg lehessen rajta fordulni. Jobbra borostyánnal borított kőfal, balra kőszikla és a homlokzat között húzódó kicsiny, fatornyos épület zárja gyűrűbe a bejárat előterét. Az épület bejárata az udvar szintje fölött nyílik, ahova a falnak támaszkodó, két oldalról szembefutó lépcső vezet fel, melyet kőoroszlánok őriznek.”

Széchenyi Zsigmond élete