Wild_und_Hund

Wild und Hund

„S ma hosszú évek után, mikor városi szobámban ülve, a Bellyéről írandó emlékfejezet megszerkesztésén fáradozom, ma kapom a Wild und Hund című berlini vadászújság 64. évfolyamának 6. számát.

Minthogy pedig eme kedvenc folyóiratomat 1913-tól kezdve, vagyis pontosan fél évszázad óta járatom, megpillantása abbahagyatja velem az írást.”

In.: Ünnepnapok – 335.p.