Gróf Széchenyi Zsigmondról elnevezett emlékérem adományozásának szabályzata

Az emlékérem alapítója

Az emlékérem alapítója Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30. – a továbbiakban: Alapító), amely társaság 2019-ben azzal a céllal jött létre, hogy a 2013-tól minden év december 27-én Fejér megyében megrendezésre került jótékonysági vadászrendezvényt országos szintre kiterjessze, és a jótékonysági vadászat eseményeinek szervezeti keretet biztosítson.

Az emlékérem alapítása és célja

Alapító működésének deklarált célja, hogy az ország összes megyéjében egységes arculat szerint, egyező struktúra mellett jótékonysági vadászesemények kerüljenek megrendezésre minden év december 27. napján, amelynek részvételi díjaiból, illetve az egyéni támogatásokból az egyes megyei kórházak gyermekosztályait támogatják. Ennek szellemében a jótékonysági vadászat és az Alapító tevékenysége az önzetlenség, társadalmi felelősségvállalás, karitatív közösségek fontosságát hangsúlyozza és hirdeti. Alapító ezért annak a sport- vagy hivatásos vadásznak a jutalmazására és kitüntetésére, aki az adott évben, illetve az adott megyében töretlen és kimagasló erőfeszítést tett a vadászati kultúra ezen új elemének, a jótékonysági vadászatnak a népszerűsítéséért, és sikeréért, szolgálva ezzel a vadásztársadalom pozitív megítélését, néhai Széchenyi Zsigmondról – az egyik legismertebb magyar vadászról – elnevezett emlékérem odaítélésével Gróf Széchenyi Zsigmond emlékérmet alapít.

Küzdelem, alázat, valamint a haza iránti szeretet és hűség jellemezte a XX. század egyik legnagyobb magyar vadászát, Széchenyi Zsigmondot. Életpályája, hitvallása példaként szolgálhat minden magyar vadász számára. Alapító a róla elnevezett emlékéremmel emléket kíván állítani személyének, valamint inspirálni kívánja a magyar vadászokat a társadalmi felelősségvállalásra, továbbá ezzel is bővíteni kívánja a vadászati kultúra repertoárját.

Adható belőle megyénként és évente 1 db, mindösszesen 19 db.

Az emlékérem odaítélése

Alapító minden évben az adott megyében egy sport- vagy hivatásos vadászt jutalmaz az emlékérem átadásával, akiről a jelen szabályzat 4. pontja szerinti Szakmai Testület jelölést követően minden év január 30. napjáig dönt. A jelölés során a Szakmai Testület tagjai tehetnek indoklással ellátott javaslatot, melyet a Szakmai Testület véleményez, majd döntését titkos szavazás útján hozza. meg. A döntés során a Szakmai Testület az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

a jótékonysági vadászat, mint a vadászati kultúra része, népszerűsítése, ennek érdekében kifejtett elévülhetetlen érdem,

a jótékonysági vadászaton keresztül példamutatás a vadásztársadalom és a jövő nemzedék számára,

a jótékonysági vadászati eseményeken történő adományozás mértéke nem lehet döntő szempont az emlékérem odaítélésénél,

az emlékérmet a Szakmai Testület tagjai nem kaphatják meg.

A Szakmai Testület tagjai

L. Simon László – író, költő, országgyűlési képviselő, az országgyűlés Kulturális Bizottságának alelnöke, egykori kulturális államtitkár;

Dr. Pálos Gábor – orvos, az Alapító szakmai tanácsadója;

Dr. Ujváry Tamás – a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. és a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője;

Pálinkás Róbert – a keszthelyi Helikon kastélyt működtető Helikon Nonprofit Kft. ügyvezetője;

Dr. Sótonyi Péter – az Állatorvostudományi Egyetem rektora;

Prof. Dr. Gyuricza Csaba – a Szent István Egyetem rektora;

Fejes László – az Alapító ügyvezetője, az országos jótékonysági vadászat ötletgazdája.

Az emlékérem átadása

Az emlékérem átadásának dátuma előre nem meghatározott. Az átadást a tárgy év március hónapjának utolsó napját bezárólag kell megvalósítani.

Az átadás történhet önálló rendezvényként is, de lebonyolítható egyéb kultúrális program részeként is. A pontos helyszín meghatározása mindig az adott évben történik.

Az emlékérem átadása elsődlegesen a Szakmai Testület tagjai által történik, de az átadáshoz meghívható a testületi tagokon kívül más személy is. (vendég átadó)

Az emlékérem leírása

3 részből áll:

emlékérem

kitűző

dísz mappa (elismerés, certificate)

Az emlékérem adatai:

Anyaga: ezüst (Ag925/200,0gr)

(patinázott kivitel)

Átmérője: 80mm

Egyik oldalán Gróf Széchenyi Zsigmond arcképe látható, másik oldal üres

Alapító: Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft

Tervező: Pogány Gábor Benő szobrászművész

Kivitelező: Éremverde Kft Szabó Tamás ötvös

A kitűző adatai:

Anyaga: ezüst (Ag925/cca.4,0gr)

(patinázott kivitel)

Átmérője: 22mm (az emlékérem kicsinyített mása) Egyik oldalán Gróf Széchenyi Zsigmond arcképe látható, másik oldal üres

Alapító: Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft

Tervező: Pogány Gábor Benő szobrászművész

Kivitelező: Éremverde Kft Szabó Tamás ötvös