Feljegyzés Fehér Lajos és Fock Jenő elvtársak részére

Ahogy jobban tetszik, van nekem, illetve nekünk egy bonyolult ügyfelünk: Széchenyi Zsigmond. Azt hiszem bemutatni nem szükséges. A legutóbbi megállapodás vele az volt, hogy ha realizálni tudja az indiai meghívását, akkor a magyar állam biztosítja 3 személy számára (Széchenyi, felesége és egy valaki, aki filmezik) az útiköltséget Budapesttől Indiába és vissza. Ennek a megállapodásnak az ellentétele részéről egy megfelelő új, illusztrált könyv megírása, illetve híradószerű filmfelvételek lettek volna. Ez a megállapodás füstbe ment, mert Széchenyi maharadzsa meghívói, látván, hogy a dolog komolyra vált, nem álltak helyt adott szavuknak.

Az utóbbi fél évben két ízben fogadtam Széchenyit, aki a tőle megszokott nehézkes módon, végül is félreérthetetlenül kifejezte azt a kívánságát, illetve kérését, hogy ha ő még egyszer eljuthatna Afrikába és vele mehetne felesége, illetve megfelelő szakemberek, akkor erről az expedícióról úgymond az állam számára produkálnának egy újabb Afrika-filmet, egy Széchenyi által írt és megfelelő illusztrációval ellátott könyvet. Én Széchenyi Zsigmondnak elmondott tervezetével kapcsolatban hangsúlyozottan, minden kötelezettség nélkül azt mondottam, hogy próbálja meg felderíteni a feltételeket, illetve a költségkihatásokat, azt mutassa be nekünk, mi mérlegeljük, hogy lehet-e erről egyáltalában szó vagy nem. E beszélgetés alapján érdeklődött Széchenyi a feltételek iránt és összeállította a csatoltan megküldött költségtervezetet.

Kérem, vizsgáljátok meg és közöljétek velem véleményeteket. Itt Széchenyi részéről tulajdonképpen két különböző dologról van szó. Az egyik óhaja – azt hiszem ez az erősebb -, mint 66 éves ember körülbelül fele annyi idős felesége társaságában szeretne még egyszer életében eljutni Afrikába. A másik óhaja, hogy az előző afrikai expedíció, mint ismeretes, Dénes István elvtárs vezetésével működött és magától értetődően részben a megvalósításában eltért Széchenyi elképzeléseitől. Úgy látszik, ambicionálná, hogy egy másik, az előzőhöz hasonló létszámú és összetételű expedíció jusson ki Afrikába, amely az ő elképzeléseinek és tapasztalatainak jobban megfelelő formában dolgozna ott. Gondolkozva az egész kérdésen és a Széchenyi által benyújtott költségkimutatáson, én a következő meggyőződésre jutottam: Széchenyi megítélésem szerint már nincs abban a fizikai állapotban, hogy az elképzelése szerinti nagyobb filmezéssel összekötött expedíciót, annak milliónyi ügyes-bajos dolgát megfelelően tudná irányítani, vezetni, kézben tartani és végrehajtani, habár a szándéka és a magyar állammal szembeni becsületes törekvése e tekintetben szerintem megvan. Végezetül is, én arra a következtetésre jutottam, hogy ha az évi terveinkkel valamelyest összeegyeztethető az a mintegy 12 000 dollárnyi költség, ami egy ilyen utazással járna, támogathatnánk, hogy Széchenyi Zsigmond és felesége, vagyis ketten kiutazhassanak erre a mintegy 5 hetes afrikai expedícióra. Az indokom: azt hiszem, hogy a haszon oldalát nézve, Széchenyi egy ilyen utat meg tudna tenni, egy jó könyvet írna utána, az ehhez szükséges illusztrációt (fényképfelvételeket) ő feleségével el tudná készíteni. Ami a dolog vadászati részét illeti, én biztos vagyok abban, hogy amit egy ilyen expedíció keretében lehetséges, azt Széchenyi a Nemzeti Múzeum számára megszerezné és épségben hazaszállítaná. Egy másik meggondolásom, ami miatt én ezt támogatnám, az nem közvetlen anyagi természetű.

A 12 000 dollár az természetesen 12 000 dollár. De én úgy gondolom, hogy ha a Magyar Népköztársaság nem is elsősorban hasznossági szempontból, hanem egyéb meggondolásból finanszírozná egy ilyen világhírű Afrika-vadász utazását, az megtenné a maga erkölcsi hatását népi demokráciánk számára olyan mértékben, ami többet ér 12 000 dollárnál. Nekem ugyanis az van a szemem előtt, hogy népünk igen helyesen kisajátította a volt földbirtokos osztályt tulajdonából, az azon belül volt magyar arisztokráciát is. És igen helyesen semmiféle kártérítést az elvett földért nem adott nekik. Széchenyi maga személy szerint is a komolyabban érintett kisajátítottak között van, azonkívül azok közé a nem nagy számú volt magyar arisztokraták közé tartozik, akik ennek ellenére, a maguk módján tudomásul vették a társadalmi változásokat és tisztességesen viselkedtek. Hát egy ilyen út ennek olyan bizonyos értelemben vett honorálása. Kérem, gondolkozzatok a dolog ilyen összefüggésén is, és ha kialakult a véleményetek, azt közöljétek velem. Arra szeretném még a figyelmeteket felhívni: ahhoz, hogy Széchenyi és felesége decemberben – ez az alkalmas időpont – ténylegesen útnak indulhasson, a közeli hetekben dönteni kell az ügyben, mert május 15. az a végső határidő, amikor az ilyenkor szükséges előkészületeket, rendelések megküldése, hajójegy biztosítása stb., stb. folyamatba kell tenni.

1963. március 28.

Üdvözlettel: Kádár János [saját kezű aláírás]

1 db melléklet

MOL M-KS 288. f. 47/733. ő. e. – Géppel írt tisztázat