Őry Sándor -preparátor

„A hazai preparátorok közül messze a legkiemelkedőbbet Őry Sándor (1887-1962) alkotta. Nehéz körülményei ellenére Rosonowsky műhelyében kitanulta a preparátor mesterséget. Ezt Németországban tökéletesítette, elsajátította a dermoplasztikát két évet töltve különféle műhelyekben. A német mellett megtanult angolul is, reménykedve abban, hogy Londonban, Rowland Word intézetében is állást kap. Családi okok miatt azonban hazajött, bár jól látta, hogy a szakmának idehaza nincs akkora jövője, mint Németországban, és 1912-ben a Donáti utca 39. alatt megnyitja műhelyét. A Nemzeti Múzeummal szoros kapcsolatban áll, és az 1926-os szerződés szerint használhatja a Múzeum Állattárának preparatóriumát, összesen hat állandó és alkalmi segéddel együtt, ennek fejében meghatározott értékű preparátumot készít a Múzeum számára. Ezen munkaszerződés keretében készült el a Nemzeti Múzeum Európa hírű Afrika élővilágát bemutató kiállítás legtöbb nagyvadja, az afrikai elefánt, az orrszarvú, az oroszlánok, a csimpánzok. 1945 után Őry Sándor kinevezett múzeumi főtisztként dolgozik tovább és 1952-ben megnyílik a kiállítás. Egy 1956-os találat következtében azonban a kiállítás – is – megsemmisül, pótolhatatlan veszteségére az országnak. Még részt vett a múzeumi anyag mentésében, de egészségének romlása már nem tette lehetővé ehhez hasonló méretű feladat vállalását.” (Millenniumi Vadászati Almanach)