Elefántország

Széchenyi  Zsigmond  gróf afrikai  vadásznapló-jegyzetei

Budapesti Hírlap, 1934. december 8.

Gróf Széchenyi Zsigmond „Csui!”  címen megjelent  vadásznaplóját irodalmi eseményként  ünnepelte a kritika.  Mint  a  kiváló  utazó és vadász maga mondja,  azóta kétszer  is  megjárta  Afrikát  és  ennek  a két útjának  az  eseményeit írta most meg, talán  még első  naplójánál is  izgalmasabb, hatalmas   kötetet  tevő  könyvben.  Gróf Széchenyi Zsigmond ezúttal Kenya, Tanganyika és Uganda vadonjait járta  és közel  esztendőt  töltött  Afrikában.  A fáradtság megérte, mert gróf Széchényi Zsigmond „Elefántország” című  vadásznaplójával  a  maga  nemében  páratlanul  álló, nagyszerű  művei  ajándékozta  meg  a  magyar  olvasóközönséget.

Gróf Széchenyi Zsigmond

ereje elsősorban a közvetlenség, amely megeleveníti valamennyi élményét. Szigorúan  az eseményekhez  tartja  magát,  azokból  nem  vesz el,  főképpen  pedig nem tesz hozzá, így azután  az  olvasó  a  szokásos  hátborzongató történetek  és  szörnyű  méretű  kalandok helyett művészi útleírást  és a  valóság izgalmasan  hű képét kapja.  Gróf Széchenyi Zsigmond  a  szenvedélyes  utazó  és  vadász férfias  tárgyilagosságával,  a  vérbeli  tollforgató könnyedségével  és  a hatalmas  tudású  szakember  fölényével  foglalja  össze két útja említésreméltó eseményeit és teszi ezt  a  kitűnő író  minden  felkészültségével.

Nemcsupán  a  vadont  és az  állatvilágot, de az emberi lelket is ismeri és amit mond, állít,  azon ott  a  hitelesség  és  a  hivatottság  bélyege.  Nem  keresi  a  hatást,  mégis minden sora  fűtött,  minden  története  lenyűgözően  érdekes  és  minden  adata értékes.   Talán írói fegyelmezettsége teszi, hogy  élet  liheg  legjelentéktelenebbnek tetsző  megfigyelése  mögött  is:  az  olvasó vele  járja  a  rengeteget,  ősbozótot;  érzi  a mély  éjszakák  félelmetes  neszét,  átserken rajta a veszély forró közelsége, lát és  hall mindent,  ami  ebben  az  idegen  világban éli  a  maga,  számunkra  rejtelmes  életét. Látjuk a  csodás tájakat, állat- és növényvilágát  ennek  a  csodálatos  világrésznek; látjuk  az embereit,  viszonyukat  a természethez,  amely  egyformán  gondoskodik  a földkerekség  minden  teremtményéről.

Színes,   eleven,  lebilincselő  valamennyi leírás,  érdekes,   tanulságos,  izgalmas  a könyv,  amely  Afrika  legvonzóbb  világát ismerteti meg az olvasóval.

Gróf Széchenyi Zsigmond

nyelve  a  legtisztább  magyar nyelv, művészies, egyszerű  és kifejező.  Ez a teljes és hibátlan írói készség az, amely vadásznaplóját  remek  irodalmi  alkotássá emeli  és  nem  csupán  a  szakirodalomban, de a jelentős alkotások sorában is megkülönböztetett  helyet  biztosít nagyszerű művének.

A  pazar  kiállítású,  közel  300  oldalas könyvet  bravúros  fényképfelvételek  egész sora egészíti ld.  Gróf Széchényi Zsigmond a legveszélyesebb  helyzetekben  és  a  legforróbb  pillanatokban  is  elsősorban  fényképezett, hogy  ezzel  a  legtökéletesebb hűséggel  tárja fel és mutassa meg „Elefántország”  lakóit  és  legigazibb  életét  az  olvasónak. A mű díszes címlappal, több, mint száz  eredeti  fényképfelvétellel,  dr. Vajna Ernő  és  Társa  kiadásában  jelent  meg  és kapható  valamennyi  könyvkereskedésben.

(ő)