A Széchenyi Zsigmond halálának ötvenedik évfordulója kapcsán – Matuszka Angéla tanumánya a korabeli sajtóforrásokat is felhasználva – mutatja be az író és vadász életét, és kapcsolatát a Magyar Természettudományi Múzeummal. Ismerteti, hogy halála után hogyan került vadászati szakkönyvtára állami (múzeumi) tulajdonba, milyenek voltak és milyenek ma a működési körülményei. Információt bocsát közre a könyvgyűjteményről, bemutatja összetételét és néhány érdekességet.

ANNALES MUSEI HISTORICO-NATURALIS HUNGARICI

Volume 109. 2017. pp. 277–304.