Az oroszlánvadász esküvője

Széchenyi Zsigmond és Stella Crowther

Azok az idegenek, akik a pünkösdi ünnepek után nem utaztak el Budapestről, még a zenés őrségváltásnál is színpompásabb látvány élményében részesültek kedden délben, a várbeli Zsigmond-kápolna előtt. Tanui lehettek egy magyar főúri esküvőnek, amely pompában és színhatásban, miliőjének történelmi levegőjével és a környezet dekoratív szépségével egy nagystílű revü illúzióját kelti.

A daliás Széchenyi Zsigmond gróf, a híres oroszlánvadász és útleíró tartotta esküvőjét Miss Stella Crowtherrel, egy angol iparmágnás szép, fiatal leányával. Már maga a jegyespár is festői ecsetre méltó jelenség volt. A magas, karcsú, izmos vőlegény, akinek férfias, markáns arcát Afrika napja cserzette sötétbarnára, szokatlanul szép díszmagyart öltött. Feszes, skarlátpiros nadrágja és zsinóros mentéje fölött székely abaposztóból készült, fekete paszománnyal és magyar népi motívumokkal gazdagon cifrázott rövidujjú kabátot viselt. A hamvasszőke hajú, karcsú angol lány hosszúujjú, fehér szatén toalettben, a Széchenyi-család régi csipkéivel díszített fátyollal, kezében óriási liliomcsokorral.

Stella Crowther és Széchenyi Zsigmond

Széchenyi Zsigmond gróf,

akinek afrikai vadászútjáról írt könyve néhány év előtt keltett nagy feltűnést, a télen ismerkedett meg gyönyörű menyasszonyával. Stella Crowther édesapjának posztógyárai vannak Angliában és ezen a réven összeköttetésbe került a Kereskedelmi Bankkal, amelynek szintén vannak posztógyári érdekeltségei. Egyízben, amikor Miss Crowther vendégségben járt Zsolnán, az ottani textilgyár vezérigazgatójánál, találkozott Weisz Fülöppel, a Kereskedelmi Bank elnökével, aki meghívta őt Budapestre. Itt az elnök ebédet adott a fiatal lány tiszteletére és ezen az ebéden ismerkedett meg Stella Crowther Weisz Fülöp unokájával, hámori Biró Mariettával. A két fiatal lány gyorsan összebarátkozott és attól kezdve kölcsönösen vendégeskedtek egymásnál. Stella Crowther az idei telet hámori Biróék gyönyörű gellérthegyi villájában töltötte és itt találkozott a magyar arisztokrata ifjúság egyik különösen érdekes, megnyerő külsejű és fölényes intelligenciájú tagjával, Széchenyi Zsigmond gróffal. A többit már az előzményekből az olvasó is tudja.

A keddi esküvőn a magyar arisztokrácia úgyszólván teljes számban megjelent. A Zsigmond-kápolna zsúfolásig megtelt a legelegánsabb társaságbeli asszonyokkal és lányokkal. A menet élén a botos násznagy haladt. A Széchenyi-család színeivel, tűzpiros pipaccsal és kék búzavirággal díszített nászbot volt a kezében.

Utána a világoskék muszlinruhába öltözött, rózsaszíncsokros koszorúslányok sorakoztak föl. -négyen voltak: Esterházy Marietta és Lilly grófnők, Ledebour Fanny grófnő és Joyce Crowther, a menyasszony húga. A vőfélyek: Széchenyi Gyula és Ferdinánd grófok, Bouchshowden Károly báró és Crowther Denis, a menyasszony fivére.

Természetes, hogy a pesti társaság már hetek óta a menyasszony fantasztikus nagyságú hozományáról beszél. Az összeg nagysága a találgatók képzelőtehetsége szerint hol több, hol kevesebb volt. Egyedüli megbízható adat az, amit egyik bankvezérünk adott az após vagyoni helyzetéről. Szerinte az angol Midland-banknál 300.000 font hitele van az öreg Crowthernek. Hozományról azonban a beavatottak szerint szó sincs. A fiatal pár apanázst kap, nem is fantasztikusan nagyot.

Az ifjú Széchenyiék nászútra Czernin gróf ausztriai vadászkastélyába utaznak, ősszel pedig nagyobb afrikai vadászkirándulásra mennek.