Emberevo_oroszlanok

A tsavo-i emberevő oroszlánok

„A keleti part legfontosabb kikötőjéből, Mombasából vasút vezet a fekete világrész belsejébe: a Kenya-Uganda vasút. 1898 és 1900 közt épült, egy hónapi megszakítással, mikor is két emberevő oroszlán példátlan garázdálkodása teljesen lehetetlenné tette a további munkát. Az Indiából importált vasútépítő kulik sok száz főnyi csapatából egyetlen hónap leforgása alatt huszonkilenc ember esett a két fenevad áldozatául, míg végre J. H. Patterson angol ezredesnek sikerült terítékre hoznia a két félelmetes oroszlánt. Patterson híres könyvében, The maneaters of Tsavó-ban (A tsavói emberevők) részletesen beszámol a hírhedt ragadozók egyhavi rémuralmáról, amely már-már meghiusította a vasútépítési munkálatokat. …

John_Henry_Patterson

John Henry Patterson

A tsavói emberevőkkel később magam is találkoztam. Igaz, hogy csak kitőmőtt állapotban. (Ők voltak kitömve.) A chicagói Field Museumbanláttam őket, üvegszekrényben. Ez a két oroszlán annyira vitte, hogy végül még az angol lordok házában is tárgyalásra kerültek. Kiirtásuk után pedig az akkori miniszterelnök, Lord Salisbury hosszú felszólalásában emlékezett meg a tsavói emberevők viselt dolgairól és Patterson bátor vadásztettéről. A tsavói emberevőkkel később magam is találkoztam. Igaz, hogy csak kitömött állapotban. (Ők voltak kitömve.) A chicagói Field Museumban láttam őket, üvegszekrényben. Csúnya, sörénytelen, törött fogú, kopott, vén dögök. Senki sem nézné ki belőlük, hogy egy hónap alatt huszonkilenc indust meg tudtak enni.”

In.: Széchenyi Zsigmond – Elefántország (p.46.)